En enklere samtale om et vanskelig tema

Seksuell trakassering skjer overalt i arbeidslivet. En samtale mellom leder og ansatte er et viktig skritt i arbeidet med å forebygge og håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen. Det er ikke alltid like lett å finne tid og sted til slike samtaler. Temaet i seg selv kan også være vanskelig å ta opp. Derfor har vi utviklet en quiz som har som formål å hjelpe til med nettopp dette. Quizen består 12 spørsmål med svaralternativer og muligheten til å diskutere rundt disse. Estimert tidsbruk er ca. 40 minutter, inkludert diskusjon

Slik gjør du det

 • 1. Inviter til en samtale om seksuell trakassering.

  Quizen fungerer for både små og store grupper. Del opp i puljer hvis dette er fordelaktig for dere.

 • 2. Be alle deltakerne ta med seg egen mobil eller laptop.

  De bruker dette til å delta i quizen og avgi sine svar underveis. Opplys om at det ikke gjør noe om mobile/latopen går i dvale.

 • 3. Du, eller annen quizleder, stiller med egen maskin for å holde quizen.

  Bruk gjerne prosjektor eller en stor skjerm, hvis tilgjengelig. Det er viktigste er at alle deltakerne ser presentasjonsskjermen.

 • 4. Sett i gang

  Når alle deltakerne er samlet er dere klare for å starte quizen. Vi anbefaler quizlederen å lese høyt for deltakerne gjennom quizen, slik at alle får med seg innholdet.

Det finnes ingen fasit i quizen. Etter deltakerne har avgitt sine forskjellige svar vil det være mulighet for å diskutere rundt temaet. Avslutt diskusjonen når det føles riktig. Målet er ikke å bli enige men å få snakket om et vanskelig tema. Svarene som avgis er anonyme.

Sett i gang